Cestník

"M ě s t a   j s o u   k ř i ž o v a t k y   c e s t  a   z á k l a d y  c i v i l i z a c í"

Evropa Asie Amerika Austrálie Afrika
 

index > Amerika

AMERIKA

St. Louis New York Milwaukee Chicago Salt Lake City San Francisco Los Angeles Las Vegas

USA - Spojené státy Americké
  Chicago - Bída chudoby i lesk bohatství  
  Milwaukee - Domov motorek Harley Davidson
  Las Vegas - Herna světa  
  Los Ageles - Megapole západu  
  New York - Velké jablko 
  Salt Lake City - Mormoni a sůl 
  San Francisco - Americká elegance
  St. Louis - Skrz oblouk na západ  
 


mail

 

 

 

 Města Světa 2006   f.bursik@seznam.cz