Cestník

"M ě s t a   j s o u   k ř i ž o v a t k y   c e s t  a   z á k l a d y  c i v i l i z a c í"

Evropa Asie Amerika Austrálie Afrika
 

index > Evropa > Hamburk

Hamburk(Hamburg) - největší přístav Německa
Německo

A) Tři dny v Hamburku - reportáž
       Průvodce městem
B) Centrum města
C) Přístaviště a St. Pauli
D) Speicherstadt - doky
E) Zelený Hamburk
F) Zábavní atrakce města
G) Nakupování
H) Okolí města
Ch) Historie

         
A) Tři dny v Hamburku
  nahoru

Hamburk  je nám všem dobře známé město, především kvůli své poloze na ústí Labe. Proto je poměrně překvapující, že z Hamburku k Severnímu moři je to ještě asi 100km. Přesto je Labe v Hamburku dostatečně hluboké i široké, aby tam mohly v bezpečí klidně kotvit velké zámořské lodě. Z této výhodné polohy město těžilo především dříve, kdy hanzovní obchod dělal z Hamburku jedno z nejbohatších měst Německa. Toto se projevilo především v architektuře měšťanských domů. Bohužel dobrá polovina města padla za oběť velkému požáru a o druhou polovinu se postarala Druhá světová válka. Nicméně se v Hamburku přesto dochovalo pár historických staveb.

Návštěvníka určitě překvapí, že Hamburk leží jen na jedné straně Labe, na druhé straně  se rozkládá na spoustě velkých kanálů moderní přístav, tedy spíše velké kontejnerové překladiště. Město se rozkládá poměrně na rovině, a proto městu dominuje především běloskvoucí televizní věž, pod kterou se rozkládá velký květinový park.

Historické centrum města se nalézá především u starého  přístavu na mnoha kanálech. Starý přístav dnes slouží již jen jako přístaviště pro lodě, které zde používají jako MHD. Na tyto lodě platí lístek či průkazka na MHD. Přestože trasy lodí nejsou moc dlouhé, většinou vedou do moderního přístavu na druhé straně řeky a je možné na nich uskutečnit pěknou vyjížďku po Labi. U starého přístavu je i kopulovitá stavba, ve které jsou umístěny výtahy a schodiště k tunelu pod řekou. Jsou to vlastně dva souběžné tunely postavené již v roce 1912. Výtahy i tunely jsou auty i chodci využívány dodnes.

V historickém přístavu Landugsbrucke je také po různu umístěno několik historických lodí. Je to především plachetnice Rickmer (vstupné na palubu je 5euro). O kousek dál je Cap San Diego na jehož palubě je umístěno námořní muzeum. Stojí tu ještě ruská plachetnice Mir, která je zde umístěna jako turistická propagace města Petrohrad. Vstup na palubu Miru je tudíž volný. A za povšimnutí stojí ještě stará požární loď, která má na své palubě velký maják. Dnes je v ní umístěna restaurace. Hned vedle se rozkládají staré doky. Dnes jsou přestaveny a používány jako kancelářské prostory. Přes to si z vnějšku zachovali svůj původní ráz. Do doků je umístěno zábavní centrum - Hamburský žalář připomínající prý spodní patro musea Madam Tissau v Lodýně. Je tam taky asi 500m dlouhá vodní dráha. Hned vedle žaláře je miniaturní svět železnic ,jedná se o největší modýlek vláčků v Evropě. Je tam zmenšenina Hamburku s fungující dopravou i fotbalovým stadionem a mnoho dalších zajímavých věcí. Asi po 15min se vždy na 5min setmí a miniaturní svět rozsvítí svá světla ulic vláčků i domečků. Určitě stojí za návštěvu.
Kousek od centra je známá čtvrť St. Pauli. Známá je především nočním životem jak na ulicích tak v klubech. V noci tam může být i dost nebezpečno. Kromě spořádaných klubů, v jednom z nich hráli samotní Beatles, jsou tam i veřejné domy a v noci se uličky hemží prostitutkami. Do jedné uličky je dokonce vstup pouze pro muže.

Jeden s mála kopců v Hamburku je mezi starým přístavem a St .Pauli na jeho vrcholku je obrovská socha Bismarka. Jak jsem již napsal z historických budov se toho moc nezachovalo, staré hansovní domy lze ještě spatřit na četných kanálech, na kterých je vystavěno centrum. Na náměstí je starobylá radnice, je na ní dobře vidět jak bývalo město bohaté, to se prý odráží především ve skvostných interiérech, ale mi jsme ve vnitř nebyli. Z historických budov se nejvíce dochovaly kostely. Většinou jsou z cihel a neomítnuté.V centru jich je hned několik, více je v naší kapse.

Ale za zmínku stojí Luteránský kostel sv. Mikuláše,který je v barokním stylu , je to největší kostel ve městě  a jeho interiér se uspořádáním a zdobením spíše podobá divadlu. Hamburk je hezké město, které bezpochyby stojí za návštěvu pro svou historii či bezesporu zajímavou geografickou polohu.

První den
- výlet kolem jezera Alster
- centrum města a radnice
- park Planten un Blomen
- večerní restaurace


Druhý den
- dlouhá a důkladná prohlídka přístavu
- Starý Labský tunel
- Musem lodí – plachetnice na
Rickmer Rickmers a nákladní přístav na Cap San Diego
kostel sv. Michala + věž
- Blankenese – čtvrť, kam se dá dostat lodí nebo vlakem, spoustu parků a vodní návrší

Třetí den
- prohlídka města
- Speicherstadt - skladištní komplex
- návštěva muzeí a Zoo

 

B) Centrum města
  nahoru

Poměrně malé Staré město (Altstadt a Neustadt) má půdorys půlkruhu. Právě tady je centrum. Přehrazením řeky Alster vznikly severně od Starého města vodní plochy Vnější Alster (Aussenalster) a Vnitřní Alster (Binnenalster). Po jihozápadním břehu Vnitřního Alsteru vede promenádní třída Jungfernstieg. Je to krásné odpočinkové místo a hlavně fotogenický symbol Hamburku. Alster ústí do Labe (Elbe) kanálem Alsterfleet.

1. Radnice(Rathaus)
Významným symbolem Starého města je mohutná Radnice(Rathaus), na náměstí Rathausmarkt. Zajímavostí je, že stojí na 4 000 pilotách a má 112 m vysokou radniční věž. Uvnitř Radnice se nachází 647 pokojů, kde zasedá městská a spolková rada. Stará radnice byla srovnána se zemí v roce 1842 a radní museli zasedat 55 let v Admiralitě, dnešní Radnice byla postavena ve stylu severoněmecké hansovní neorenesance v letech 1886-1897. Průčelí radniční budovy je zdobeno plastikami 20 císařů a alegorickými postavami.
S radnicí souvisí Burza (Boerse) ve stylu italské renesance.
Před  Radnicí se konají trhy a je zde velká koncentrace turistů.

2. Kostely vnitřního města
Východně od radnice byly obnoven novogotický kostel sv. Petra (Petrikirche) s věží vysokou 133m.
 
Gotický kostel sv. Jakuba (Jakobikirche) dnes situován na rušné městské obchodní třídě Mönckebergstrasse, postaven ve 12. stol a při velkém požáru v roce 1842 úplně přestavěn do dnešní podoby.
Kostel je domem mistrovského kousku varhan, ceněným po celém světě. Kostelní věž měřící 124m.

Třetí z velkých sakrálních staveb je kostel sv. Kateřiny (Katharinenkirche) s věží ve stylu holandského baroka. Postaven roku 1250, jako farní kostel. Má 115m vysokou věž a na ní sochu sv. Kateřiny. Součastí kostela je zvonkohra, hrající každou hodinu.
Adresa/Informace: Katharinenkirchhof 1, http://www.hauptkirchen.de
Metro: U1 Station Meßberg

Na třídě Ost-West-Strasse stojí 132m vysoká novogotická Mikulášská věž (Nikolaiturm). Můžete odtud vidět po Labi připlouvající lodě, na věž jezdí výtah.. Kostel sv. Michala (Michaeliskirche), nejvýznamnější barokní chrám v severním Německu, stavěný v letech 1751 – 1762.

Poblíž Hlavního nádraží se nachází Dom Panny Marie z roku 1893 v negotickém stylu.

Historické ulice - plné zajímavých hrázděných kupeckých a měšťanských domů. Stavěné v 16. a 17. století. V domech jsou dnes obchody se suvenýry, kanceláře, ale i byty.
Krameramtstuben,
Bäckerbreitergang, Cremon, Deichstraße, Peterstraße, Reimerstwiete

most Holzbrucke, z něho je výhled na zachovanou část "starého Hamburku" - na zadní trakty domů při plavebním kanálu Nikolaifleet.

3. Jezero Alster
Rozlehlé jezero Alster je zeleným srdcem hanzovního města Hamburk a rájem plachtařů, kanoistů a všech vodáků. Rozkládá se na ploše 160 ha a je pouze 2,5m hluboké. Jezero bylo vytvořeno v 13. století na řece Alster a jeho malých přítocích. Ty dnes tvoří romantické kanály, pro projížďky na lodičkách. Hamburčané se rádi procházejí kolem jezera a načerpávají zde energii. Kolem jezera je množství parků a zeleně a dost místa pro relaxaci a sport.  Po procházce se dá sednout do jednoho z mnoha kafé nebo restaurací s výhledem na vodní plochu.

Vnitřní Alster(Binnenaloster) a Vnější Alster  (Außenalster)
Mosty Kennedyho a Lombardsbrücke rozdělují jezero Alster na dvě nestejně velké části, menší jižní část se nazývá vnitřní Alsters (Binnenalster) a severní velká část je vnější Alster (Außenalster) s přístavem, kde kotví parníčky, kterými jde obkroužit celé jezero na romantické plavbě. Právě z lodi je na město nejhezčí pohled. Motem parníčků plujících po jezeře Alster je: „obepluj dokola rybník“.


4. Jungfernstieg
Jungfernstieg je po dlouhý čas renomovanou nákupní třídou. V dřívějších časech sem chodili o nedělích celé rodiny a snažili se seznámit jejich neprovdané dcery (jungfern), odtud název třídy. Ulice má výhodnou polohu na březích jezera Alster  a historické residence na třídě jsou nejdražšími adresami v Hamburku. 
Dnes jsou obchody, obchodní domy a luxusní butiky. Hamburská smetánka nakupuje právě zde.
Nejznámější stavbou je Alsterhaus a místa, která dýchají historií, jako  kino Streit.

Když máte hlad sedněte si a relaxněte Alsterpavillion’s “Alex“ na březích jezera.
(www.lebendiger-jungfernstieg.de).

5. Chilehaus
Chilehaus je významnou ukázkou expresionistické cihlové architektury, na jeho stavbu bylo použito 4.8 miliónů cihel. Chilehaus byl postaven v letech 1922-1924, F. Hegerem, jako administrativní budova. V severním Německu, zvláště ve spolkové zemi Dolní Sasko (Niedersachsen), které Hamburk obklopuje, je cihla hlavním stavebním prvkem fasád.

6. Hummel, Hummel – Mors, Mors
Do října 2004, se obyvateli čtvrti mezi Hlavním nádržím a zdí Alter budou 1,82 vysoké a 240kg vážící figurky skla a recyklovaných plastů.
Každá figurka je reklama na město a na 43 bank, pojišťoven, hotelů a záložen, které stavbu figurek sponzorovali. Každá figurka je individualita, které navrhl Henning Albert, městský radní.
Také starosta města Ole von Bust zaštítil celou tuto akci. Vznikla snaha, aby figurky byly co nejbarevnější a tím atraktivní pro turisty. Na konci výstavního období budou sochy rozprodány v akci a peníze věnovány na bezdomovce.

Kdo byl Hummel ?
Hans Hummel je skutečné jméno Johanna Wilhelma Bentze, který se narodil v roce 1787 v Große Drehbahn. A zemřel v roce 1854.  Hummel pracoval asi jako hasič.

 

C) Přístaviště a St. Pauli
  nahoru

Určitě nesmíte vynechat městskou část St.- Pauli. Nachází se zde pěkné nábřeží (Landungsbrucken) s uchvacujícím pohledem na přístav. Pod řekou tu vede Labský tunel (Elbetunnel) a v dáli uvidíte i mohutný Labský most (Elbebruecke).

1. Landungsbrücken
Landungsbrücken je 700m dlouhé molo, se skladišti a stanicí Hamburské vodní cesty. Zde začíná obhlídka přístavu. Nachází se zde mnoho obchůdků se suvenýry a rybích restaurací, které podávají speciality ze Severního moře.

Na konci mola je muzeum plachetnic  "Rickmer Rickmers".
Věž na východní straně neukazuje hodiny, ale výšku hladiny vody. Na věži se nachází lodní zvon, který odbíjí každou půlhodinu.

První Landungsbrücken byla postavena v roce 1839 jako přístaviště pro parníky (nejdříve postavili na kraji přístavu sklady, kde bylo možné nakládat palivo. Postupem času se skladování paliva stalo nebezpečné, a tak postavili Landungsbrücken, jako okrajový přístav pro parníky). V letech 1907 – 1909 se kolem Landungsbrückenzačal stavět první vodní cesta. Za druhé světové války byla tato část přístavu vážně poničena. Přístav byl přestaven v letech 1953-55 a tak vypadá je umístění mol dodnes.

2. Starý Labský tunel
Uvnitř výrazné věže na St. Pauli-Landungsbrücken jsou čtyři výtahy prostorné pro přepravu lidí a automobilů, do hloubky 24metrů pod Labem, kde jsou dva tunely vedoucí do Steinwerder na jižní straně řeky. Byly otevřeny v roce 1911 a stále slouží dodnes. Otevřeno pro auta je v týdnu od 5.30 – 20.00 a zavřeno v sobotu, neděli a o prázdninách. Otevřeno pro chodce a cyklisty je 24 hodin denně bez poplatku.


3
.Rickmer Rickmers
Museum lodi Rickmer Rickmers, jako plovoucího monumentu a vzpomínku na časy, kdy lodě pluly pod plnými plachtami, které vzdouval vítr a brázdili všech sedm moří světa. Loď sloužila Východoindické společnosti a dnes jí návštěvníci mohou navštívit v Haburském přístavu od roku 1987 a denně od 10.00 do 18.00. Na palubě je i restaurace, jídlo se podává v lodní jídelně a dvou klubových pokojích.
Adresa: St. Pauli-Landungsbrücken, pier 1

4. Cap San Diego
Museum lodí ležící vedle Rickmer Rickmers, přístup z přístaviště po zastřešeném mostě. My jsme nic neplatili, platí se asi až při vstupu na lodě. Hvězdou přístavu je poslední klasická nákladní loď, nazývána
jako Bílá labuť jižního Atlantiku (Cap San Diego) a Požární loď s majákem.  Což Je to Anglická loď postavená v tradičním stylu a konstrukce požárních lodí. Během naší návštěvy zde kotvila i ruská plachetnice Mir a uvnitř se nacházelo informační centrum Petrohradu.

5. Sankt Pauli
Hlavní třídou je Reeperbahn. Tady se nacházejí nejrůznější zábavní podniky, sexshopy, kabarety apod. Co se kultury týče, tak je možné navštívit Muzeum hamburské historie, Státní operu, Uměleckoprůmyslové muzeum, činoherní divadlo nebo botanickou zahradu a rozlehlý park Planten un Blomen.

6.Rybí Trh
Každou neděli ráno do 5.00 do 9.30 (v zimě od Listopadu do Března od 7.00) zákazníci přicházejí z blízka i daleka, smlouvají s prodavači a chválí jim zboží. Rybí trh je nejstarším a tradičním trhem pod širým nebem, funguje od roku 1703. V Aukční rybí hale dříve šikovní obchodníci zvali zákazníky na konvici čínského čaje a povídali o svých čerstvých rybách. Součástí historické Aukční haly byly i koncerty jazzu a country muziky.
Otevřeno : každou Neděli 5 - 9.30 (v zimě 7 - 9.30)
Informace:  St. Pauli Fischmarkt/Große Elbstraße http://www.landesverband.org
Doprava na Rybí trh: U3, S1, S3 Stanice Landungsbrücken, nebo trajekt HVV, přístaviště Fischmarkt.

7. Nákladní kontejnerový přístavHamburský přístav se nachází naproti přístavišti Landungsbrucken a je nejdůležitějším přístavem Německa a jedním z nejrozsáhlejších a největších co objemu nákladu na světě. Je to vstupní brána na trhy severní, střední a východní Evropy, most mezi vnitrozemím a oceánem. Přístav se stal důležitým i pro spoustu cizinců z Střední Evropy a ze Skandinávie. Pro nás Čechy je domovským námořním přístavem, je to taková naše spojnice s mořem.
Hamburk se nachází necelých 100km od moře
a přístav se rozkládá v rozlehlém ústí Labe a je používán pro námořní kontejnerovou dopravu. Všechny hamburské terminály přeloží za 24 hodin  více než 2500 tun kontejnerů.

Přes 36miliónů tun nákladu projde přes Hamburský přístav za rok. Převážně ropa, uhlí, obiloviny, automobily, léky, papír a mnohé další. V Hamburgu je též největší obchod s koberci na světě.

A to není vše Hamburg je největším příjmacím přístavem kávy a vesmírných blbostí. A v dovozu kakaa a čaje je číslo jedna v Evropě, dokonce za Hamburgem je i největší přístav světa v Rotterdamu. Britský, americký a kanadský čaj prochází přes Hamburg!

Pokud se ovšem chcete do přístavu posívat, tak na to zapomeňte, doky jsou ohraničeny plotem a osazeny vrátnicí. Ale lodě a jeřáby si dobře můžete prohlédnout z lodí (MHD), které křižují přístaviště v okolí města a jezdí každou chvíli.

8. Historický přístav – Oevelgönne
Největší pozornost věnovat v obnovení této flotily ve 20 století v docích Neumühlen. Hvězdou musela přístavu je bývalá světelná loď. Přístav je otevřen pro návštěvníky, kteří se můžou podívat i dovnitř lodí.
www.museumshafen-oevelgoenne.de

 

D) Speicherstadt - doky
  nahoru

Skladištní komplex

Před mnoha a mnoha lety bylo město Speicherstadt skladištním komplexem pro celý přístav, dnes má město nový přístav na jižním břehu Labe a tak jsou staré skladištní budovy využívány jinak. Třeba jako kanceláře, obchody nebo zábavní centra ...

Speicherstadt je  nejstarší komplex skladišť na světě. Byl stavěn po mnoho staletí z červených cihel, typických pro severní Německo s plechovou střechou a malými věžičkami, které ukazují hranice kanálů.

 Nyní jsou skladiště osvětleny speciálními světly. Budovy, mosty a kanály se potápějí do tmy a pomalu se rozsvěcuje spoustu světýlek, která jsou tajemná a snová. Objevte tuto zajímavou část Hamburku  na vyhlídkové jízdě skrz Speicherstadt. Společnost Kapitán Prüsse jezdí denně od Landungsbrücken  zavolejte mu a domluvte si jízdu s jeho lodí :-)

Informace
St. Pauli Landungsbrücke 3A
20359 Hamburg
Tel.: +49/ 40/ 31 31 30.

Dalšími zajímavostmi této části města jsou -
Hamburk Dungeon - středověké zábavní centrum viz. Zábavní atrakce města
Muzeum koření, které se převáží přes Hamburk už od středověku
super ponorka U-434 - viz. Zábavní atrakce města
Miniature Wonderland – modelový svět železnice, největší kolejiště na světě (http://www.miniatur-wunderland.de/)   - viz. Zábavní atrakce města
Hamburský Jedermann – úžasné divadelní představení v divadle pod širým nebem

 

E) Zelený Hamburk
  nahoru

1. Zoo
Hamburk nemá Zoo, Hamburk má Hagenbeck, tak zní slogan místní zoo.
Co by děti chtěli vidět, co mají rády? Žirafy, lední medvědy nebo živé slony? Vše najdete ve slavné Zoo Hagenbeck. To není Zoo, kde zvířátka žijí v malých klecích.  Opice, velbloudi a dalších 2500 zvířat, 360 druhů , žije v Zoo na volné ploše, která byla vytvořena, podle jejich přírodního divokého prostředí, kde by žila volně.
Na 27 ha se nabízí ohromná podívaná. Můžete vedle sebe potkat spousty zvířat. Nejoblíbenější je slon a jeho krmení velkým množstvím ovoce a zeleniny. Zamilovat si také můžete malé sladké kozy, které si můžete pohladit. Možné jsou i kurzy a projížĎky na koních nebo bezpečnější  na ponících. Můžete se projet na malém vláčku skrz zoo nebo se zajít podívat na různá zvířecí vystoupení, jako projížďka na slonech. Dotankovat energii můžete v několika kioscích a občerstvení. Hagenbecská Zoo se otvírá jen pro Vás.

Otevřeno: Duben-Říjen, denně: 9.00 – 17.00
Listopad-polovina března, denně: 9.00 – 16.30

Ceny: dospělí - 12,50 €
děti (4-16) - 7,50 €
rodinné vstupné (2+2) - 35 Euro

Adresa/informace: Lokstedter Grenzstraße 2 , www.hagenbeck.de
Metro: U2 Station Hagenbecks Tierpark

2. Platen un Blomen
(což je dolnoněmecký dialekt), správně v češtině rostliny a květiny.
Překrásná zahrady Planaten un Blomen jsou srdcem města, vznikla v 17.stol. Nádherná zelená zóna ležící mezi St. Pauli a jezerem Alster. Uvnitř parků se nachází Botanická zahrada a tropické skleníky se spoustou květin z Evropy, ale i ze zámoří.  Je zde největší Japonská zahrada v Evropě. V parku je též malé jezírko  na kterém se po setmění odehrává úžasná světelná show (v létě v 10.00, v září v 9.00)

3. Městský park
Do městského parku se chodí za odpočinkem za každého počasí.
Za pěkného si zde mládež hraje fotbal, zamilovaní mají pikniky na dece a někdo si dopřává sluneční lázeň. Je zde velká plocha na hraní různých sportů
a obrovské koupaliště s brouzdalištěm a malý vodní park. V létě se zde pořádají festivaly pod širým nebem. Můžete se projet po jezeře na pramici.
Když je pod mrakem, tak park nabízí planetárium ve staré vodárenské věži. Nebo kolem celého městského parku je pak třída na které se nachází spoustu kaváren a hospůdek.
Kde je Městský park: Hamburg-Winterhude , Metro: U3 Stop Borgweg


4. Hřbitov Ohlsdorf
rozkládá se na 405ha, což z něho dělá největší hřbitov v Evropě, druhý největší na světě po hřbitovu v Chicagu. 17km chodníčků a stezek můžete zdolávat pěšky, na kole, motorce nebo v autobusu (linky 170 a 270). Hřbitov je největší zelenou plochou ve městě a také nejkrásnější. V parku je 2500 stromů, několik rybníků, ozdobné rododendróny,která tvoří krásné zahrady a romantická zákoutí a také několik jeskyní.


5. Ostatní parky
Alster Park
Je ve městě nejpopulárnějším parkem. Jak jméno napovídá, park se nachází v okolí jezera Alster, a proto je to jen kousek z centra města za odpočinkem a relaxací.
Vojenský park
Park včetně planetária, otevřené scény, venkovního koupaliště a populární pivní zahrady.

 
F) Zábavní atrakce města
  nahoru

1. Ponorka  U-434
Ruská špionánážní ponorka U-434je otevřená pro veřejnost. Relikvie studené války je k vidění v Dokách - Speicherstadt a je to největší neatomová ponorka na světě. U-434 byla používána Rusi pro lov a pro hlídkové účeli. Posátka čítala 78mužů.
Základní údaje :
Ponorka byla zařazena do projektu 641b. Je dlouhá 92m, široka 9m a vysoká14,6m. Max ponor je 500m. Má dieselo-elektrický motor o výkonu 18 000HP.
Je otevřena celoročně od 10,00 do 19.00.a je tam i náký bistro.
www.u-434.de
cena - 7.50€

2. Miniature Wonderland
Největší modelová železnice na světě. Nachází se ve třetím patře skladištního komplexu v několika rozlehlých sálech. Zde můžete obdivovat jednak propracované kolejiště obřích rozměrů, ale ostatní atrakce tohoto modelového světa, jako pamětihodnosti města Hamburk, zajímavosti Německa a světa. Tisíce malých lidiček a každý má nějáký osud, ať je to banda skautíků na nádraží, stávka nebo svatba. V tomto modelovém světě jezdí samozřejmě vláčky, ale i jezdí auta, létají letadlo nebo UFO. Jako v reálném světě se zde střídá den a noc nebo fouká vítr. K dovršení efektů  čas od času někde vypukne požár nebo se stane nehoda a pak se ke kouřícímu obydlí sjíždí několik troubících hasičských vozů i záchranek.
Novou atrakcí tohoto modelového světa je Amerika s Las Vegas, Mount Ruschmore a tak dále.
Tvůrcům tohoto světa můžete volně nahlédnout pod pokličku a to jednak v řídícím centru nebo ve výrobně, kde se vše barví a připravuje.
Miniaturní svět železnice stojí za návštěvu, je to úžasná podívaná, jak pro děti, tak dospělé. Akorát na návštěvu si vyhraďte troch času, asi tak odpoledne. 

3. Hamburg Dungeon
Zábavní atrakce číslo jedna. Před Dungeonem pořád stojí fronty lidí. Je to skladiště přebudované na středověký žalář. Je to takový hrad hrůzy plný temných komnat a nastaržených pastí.

Co je všecko schováno za zdmy žaláře?
Jsou tu talentovaní herci , moderní technologie a speciálnmí efekty  vrací Hamburskou temnou minulost  zpět.
Je tu taky bláznivá vodní jízda, deset minut strachu a naříkání. Vodní jízda je na motivy povodně z roku 1717. Kanál s 24 000 l vody byl vybudován na 500m2 v komplexu skladišť. Nespoutaná síla vody a větru.
Otevřeno denně od 11 do 18hod., cena-13.00€G) Nakupování
  nahoru

Hamburk je rájem nakupovačů.V centru jsou výstavní obchody se sklem a různé butiky.

Spitalerstrasse
Hlavní zonou nakupování je Spitalerstrasse je tam spousta značkových obchodů.Táhne se od hlavního nádraží. Jsou tam obchody jako Ludwig Beck, H & M ,nebo Jean Pascal , Tack and Salamander  i  mnohé další. Na Lilienstrasse je Nemitz-House popstaven 1846-1848. Byl postaven ve Florentském stylu byl ohodnocen architektonickou cenou.

Mönckebergstrasse
V Hamburku je nejvíce slev v Severní evropě! Tam se prý vyžijete pokud se Vám to na tý minulý ulici nelíbylo a je to  urbanistický symbol  obchodnické hrdosti.Na dosah odsud  je hlavní nádraží a radnice a taky dobře známá "Gängeviertel" (čtvrtulička ).Od roku 1907 kidy byla postavena ,aby uchránila její obyvatele před cholerou.A také měla ukázat píchu hanzovního města.

Bleichenhof
Máte radi klasiku ?potom je tohle pravé místo pro vás!
Je to směsice klasických chutí, a značek plné exulsivity jako Dunhill-Dependance, Dr. Götze Land und Karte, klenotnictví,antikvariáty, restaurace a bary .
 Galerie Raum + Kunst , Galerie Mensing,má bejt největší evropská galerie s uměním?!Na konci ulice je novorenezanční Hamburg Hotel postaven v roce 1926.

H) Okolí města
  nahoru

Hamburg je umístěn mezi Severním a Baltským mořem se spoustou malých měst a unikátní krajinou. Nabízí Vám některé krátké výlety.

1. Ostrov Neuwerk
120 kilometrů západně od Hamburku se nachází malý ostrov  Neuwerk, který má pouze tři kilometry čtvereční a leží mimo Labe v Severním moři. Vlaje zde Hamburská vlajka více než 700let. V roce 1299, kdy Hamburku vládl Vévoda Saský, postavil na ostrově pevnost, aby chránila ústí Labe a tím i vodní cestu do Hamburku. Do roku 1310 po ukončení stavebních prací, které trvali méně než 10let, byla pevnost z cihel dostavěna. Věž pevnosti je nejstarší stavbou nejen v Hamburku, ale i celého německého pobřeží. V roce 1814 zde byl instalován maják.
Dnes je Neu
werk společně s ostrovy Scharhörn and Nigehörn částí přírodní rezervace Wattenmeer.
V roce 1905 se Neuwerk stal místem pro trávení volného času a plachtění. 6ije zde 33 stálých obyvatel,  kteří se věnují zemědělství a turistice. Žije zde mnoho druhů mořských živočichů. A nachází se zde muzeum jantaru.


2. Sylt
Je tam spoustu slunce a písku ,konají se zde party.Je to Hamburku velmy vlastní ostrov a je prej snadno dosažitelný po železnici,moři či vzduchem

3. Helgoland
A krásný Helgoland není taky daleko od Hamburku. Požitek z svěžího Severního moře je příjemné potěšení, které se dá vychutnat nejlépe zde.

4. Schleswig-Holstein Musik Festival
Klasická hudba na klasickém hradu, tradiční domy rozmístěné po polích. A prej Vám to něco může dát.

5. Luneburg
Trochu jižněji je solné město Luneburg, kde ožívá středověk - starodávné uličky a domy, historická radnice. Město zbohatlo díky obchodníkům, kteří sůl prodávali do severního Německa. Lunenburské vřesoviště s mírumilovnými vesnicemijsou otevřeny pro
procházky a užívaní si volného času.

6. Lübeck
Holstenská brána, Buddenbrooks a Niedereggerský marcipán to jsou zajímavosti hanzovního severo německého města Lübeck, ležícího na sever od Hamburku. Město je památkou UNESCO. Je to živoucí monument bohatých obchodníků, kuturní centrum a moderní universitní město.Kousek po silnici leží je populárni Baltská oblast Travemunde.

 

CH) Historie
  nahoru

město Hammaburg, sídlo biskupa

V 10. stol. územím prošli Slované a po nich získali vládu nad městem Sasové. O století později opustila saská knížata po dalších útocích Slovanů město, skládající se ze dvou hradů Alsterburg a Neue Burg.

1189 - císař Friedrich Barbarossa věnoval městu daňovou výjimku a právo obchodu na dolním toku Labe od Hamburku k moři , a tak se Hamburk stává svobodným říšským městem.

12. století přineslo zvýšení obchodu, čímž se stal Hamburk nejdůležitějším hanzovním přístavem v Severním moři a sloužil jako překladiště pro obilí, sukno, kožešiny, sledě, koření, dřevo a kovy. Samotný Hamburk se pak stal věhlasným díky svému nejvýznamnějšímu vývoznímu artiklu: pivu.
Na krátkou dobu se stal majetkem Dánů. Ve městě tehdy žilo okolo 1500 obyvatel.

1558 - založení první německé burzy. V té době zde žije přes třináct tisíc obyvatel.

1712 - do města, které přežilo díky vynikajícímu opevnění třicetiletou válku, vstoupil mor. Ten zabil 10 000 z celkového počtu 70 000 obyvatel.

Konec 18. století znamenal úpadek. V roce 1815 vstoupil do Německého spolku jako svobodné hanzovní město. Při velkém požáru roku 1842 lehla polovina města popelem, takže většina výstavby je novějšího data. V roce 1881 pak Hamburk přijal regule celní unie a stal se součástí zóny volného obchodu pokrývající téměř celé severní Německo.

1913 - počet obyvatel se zvýšil na jeden milion.

V roce 1923 tu proběhl komunistický puč Ernsta Thälmanna
 


mail

 

  

 

 Města Světa 2006   f.bursik@seznam.cz